top of page
polski
English
polski
obiekt przestrzenny dyskretny
English
discrete spatial object
obiekt przestrzenny (patrz: obiekt przestrzenny), który jest stałoatrybutowy, co oznacza, że każdy z jego rozpatrywanych atrybutów opisowych (patrz: atrybut opisowy) ma wartość ustaloną dotyczącą całego obiektu.

Przykładem jest obiekt działka o rozpatrywanych atrybutach opisowych wartość i oznaczenie księgi wieczystej.

bottom of page