top of page
polski
English
polski
obiekty produkcyjne i przemysłowe
English
production and industrial facilities
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, zakłady przemysłowe oraz urządzenia poboru wody, miejsca wydobycia i składowiska.

bottom of page