top of page
polski
English
polski
odchylenie pionu
English
deflection of the vertical
kąt zawarty między normalną do elipsoidy odniesienia (patrz: elipsoida odniesienia) w danym punkcie i kierunkiem linii pionowej, czyli kierunkiem siły ciężkości (patrz: siła ciężkości) w tym punkcie.

bottom of page