top of page
polski
English
polski
odniesienie przestrzenne
English
spatial reference
według normy ISO 19111, opis położenia w świecie rzeczywistym. Opis ten może mieć postać oznaczenia, kodu lub zbioru współrzędnych.

bottom of page