top of page
polski
English
polski
odnoszenie obiektowe
English
object referencing
metoda odnoszenia przestrzennego, w której dane aplikacyjne są odnoszone przestrzennie do obiektów przestrzennych o znanym położeniu opisanym istniejącymi danymi zwanymi referencyjnymi lub danymi georeferencyjnymi (patrz: dane georeferencyjne).

bottom of page