top of page
polski
English
polski
odnowienie obrazu
English
image restoration
przywrócenie uszkodzonego obrazu do jego stanu oryginalnego na podstawie dostępnych danych.

bottom of page