top of page
polski
English
polski
off-line
English
off-line
w odniesieniu do urządzenia, systemu lub procesu, odłączony lub działający niezależnie.

bottom of page