top of page
polski
English
polski
on-line
English
on-line
w odniesieniu do urządzenia, systemu lub procesu, przyłączony, gotowy do współdziałania.

bottom of page