top of page
polski
English
polski
operacja obiektu
English
feature operation
według norm ISO 19100, działanie (operacja), jaką może wykonać każda instancja obiektu danego typu.

UWAGA
Operacje obiektów stanowią podstawę dla definicji typu obiektu.

bottom of page