top of page
polski
English
polski
oprogramowanie systemowe
English
system software
system operacyjny i inne oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania systemu komputerowego niezależnie od jego zastosowań.

bottom of page