top of page
polski
English
polski
orientacja bezwzględna
English
absolute orientation
określenie względem układu terenowego (geodezyjnego) położenia fotogrametrycznego modelu przestrzennego, np. uzyskanego w wyniku orientacji wzajemnej (względnej) pary zdjęć; potrzebnych jest do tego celu 7 parametrów transformacji przez podobieństwo, z których trzy określają przesunięcia, trzy - obroty i jeden - skalę.

bottom of page