top of page
polski
English
polski
osnowa geodezyjna pozioma
English
horizontal control
osnowa geodezyjna składająca się z punktów o pozycjach określonych w dwuwymiarowym układzie współrzędnych.

bottom of page