top of page
polski
English
polski
osnowa magnetyczna
English
magnetic control
usystematyzowany zbiór punktów w terenie, dla których w wyniku pomiarów magnetycznych określono składowe wektora natężenia pola magnetycznego odniesione do przyjętej epoki i ich dokładność.

Osnowa ta służy do wyznaczania przestrzenno-czasowego rozkładu pola magnetycznego, zwłaszcza deklinacji magnetycznej.

bottom of page