top of page
polski
English
polski
perspektywa projektowa
English
design view
w języku UML – perspektywa (patrz: perspektywa) modelu dostosowana do potrzeb analizy struktury systemu i uwzględniająca klasy (patrz: klasa), ich wzajemne współdziałanie i interfejsy (patrz: interfejs), które umożliwiają to współdziałanie.

bottom of page