top of page
polski
English
polski
ploter
English
plotter
graficzne urządzenie wyjściowe służące do wykonywania trwałych kopii (patrz: kopia trwała) obrazów i rysunków.

bottom of page