top of page
polski
English
polski
ploter bębnowy
English
drum plotter
ploter (patrz: ploter), w którym powierzchnia obrazowania (patrz: powierzchnia obrazowania) znajduje się na powierzchni obrotowego bębna.

bottom of page