top of page
polski
English
polski
ploter wektorowy
English
vector plotter
ploter (patrz: ploter), który generuje rysunek przez kolejne kreślenie jego linii.

bottom of page