top of page
polski
English
polski
południk geodezyjny
English
geodetic meridian
w układzie współrzędnych geograficznych geodezyjnych (patrz: współrzędne geograficzne geodezyjne), linia na elipsoidzie odniesienia odpowiadająca ustalonej wartości długości geodezyjnej L = const.

bottom of page