top of page
polski
English
polski
początkowa zdolność operacyjna
English
initial operating capability
w odniesieniu do usługi sieciowej INSPIRE, zdolność operacyjna w pełnym zakresie funkcjonalności usługi bez konieczności spełniania wymogów dotyczących wydajności (patrz: wydajność), przepustowości i dostępności (patrz: dostępność), jak też zapewniania dostępu przez geoportal INSPIRE.

bottom of page