polski
English
polski
pokrycie
English
coverage
w INSPIRE, obiekt przestrzenny, który przyporządkowuje wartości pewnej funkcji dla każdego położenia określonego bezpośrednio w przestrzennej, czasowej lub przestrzennoczasowej dziedzinie.