top of page
polski
English
polski
polska norma
English
polish standard
krajowy dokument normalizacyjny stanowiący uznaną regułę techniczną powstającą na zasadzie konsensu i ustanawianą do dobrowolnego stosowania.

Norma może stać się obowiązująca na mocy postanowienia ustawy lub rozporządzenia.

bottom of page