proces konwersji obiektów graficznych o znanych wartościach pewnych atrybutów na zbiór wartości odpowiadających pikselom obrazu rastrowego.

Patrz również przepróbkowanie (patrz: przepróbkowanie).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com