top of page
polski
English
polski
projektowanie wspomagane komputerowo
English
computer-aided design (cad)
stosowanie systemu komputerowego, wyposażonego w odpowiednie urządzenia graficzne i oprogramowanie typu CAD, do projektowania inżynierskiego oraz do innych zastosowań wiążących się z digitalizacją, przetwarzaniem i sporządzaniem dokumentów graficznych.

bottom of page