top of page
polski
English
polski
promień epipolarny
English
epipolar ray
prosta stanowiąca przecięcie płaszczyzny epipolarnej (patrz: płaszczyzna epipolarna) i płaszczyzny zdjęcia fotogrametrycznego.

bottom of page