wyodrębnione, planowane zadanie, np. z zakresu systemów informacji przestrzennej, o określonych celach, warunkach wykonania oraz przeznaczonych środkach.

Porównaj projekt (patrz: projekt)

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com