top of page
polski
English
polski
przepróbkowanie
English
resampling
przetworzenie znanych wartości pewnych atrybutów pikseli danego rastra na wartości odpowiadające pikselom nowego rastra.

Patrz również próbkowanie (patrz: próbkowanie).

bottom of page