top of page
polski
English
polski
przyporządkowanie adresów
English
address matching
proces geokodowania (patrz: geokodowanie) polegający na przyporządkowaniu adresu nieruchomości do jej położenia względem układu współrzędnych.

bottom of page