top of page
polski
English
polski
punkt końcowy
English
end point
w specyfikacjach OGC i normach grupy ISO 19100 – ostatni punkt krzywej (patrz: krzywa).

Wraz z punktem początkowym (patrz: punkt początkowy) stawowi on (geometryczną) granicę (patrz: granica) krzywej i jednocześnie określa jej kierunek. Punkt końcowy jest realizacją geometryczną (patrz: realizacja geometryczna) dotyczącą węzła końcowego (patrz: węzeł końcowy) określającego brzeg topologiczny (patrz: brzeg topologiczny) (granicę (patrz: granica)) krawędzi, którą realizuje ta krzywa.

bottom of page