polski
English
polski
punkty na cal
English
dots per inch (dpi)
miara rozdzielczości dla skanerów graficznych i drukarek.