top of page
polski
English
polski
równowaga przyrodnicza
English
nature equilibrium
stan, w którym na określonym obszarze istnieje równowaga we wzajemnym oddziaływaniu:
a) człowieka,
b) składników przyrody żywej oraz
c) układu warunków siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody nieożywionej.

bottom of page