top of page
polski
English
polski
regiony morskie
English
sea regions
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, obszary mórz i akwenów słonowodnych w podziale na regiony i subregiony o wspólnych cechach, ze względu na ich warunki fizyczne.

bottom of page