top of page
polski
English
polski
rekord
English
record
struktura danych stanowiąca uporządkowany zbiór elementów danych, które mogą być różnych typów.

bottom of page