polski
English
polski
relacyjna baza danych
English
relational database
baza danych, w której dane są uporządkowane i zorganizowane w postaci relacji (patrz: relacja).