. w przetwarzaniu obrazów, proces rozpoznawanie kształtów i obiektów; w sztucznej inteligencji odnosi się do strumienia obrazów.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com