© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

występowanie różnic w położeniu lub wartościach, np. zmiennej losowej.