top of page
polski
English
polski
służebność
English
easement
ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości stanowiące jej obciążenie, np. służebność drogi koniecznej.

bottom of page