polski
English
polski
schemat aplikacyjny
English
application schema
według normy ISO 19101 schemat pojęciowy dla danych wymaganych w jednej aplikacji lub w większej ich liczbie.