top of page
polski
English
polski
sekwencja
English
sequence
według norm ISO 19100, skończona, uporządkowana kolekcja powiązanych elementów (obiektów lub wartości), które mogą się powtarzać.

bottom of page