top of page
polski
English
polski
semantyka danych
English
data semantics
w geomatyce – znaczenie przypisywane danym w zakresie informacji geoprzestrzennej.
Dotyczy to także określania związków znaczeniowych pomiędzy klasami obiektów będących składnikami różnych modeli ogólnych.

Patrz także: semantyka (patrz: semantyka)

bottom of page