top of page
polski
English
polski
sensor
English
sensor
w teledetekcji, czujnik do zdalnego wykrywania i przetwarzania bodźców, np. promieniowania docierającego od badanych obiektów.

bottom of page