top of page
polski
English
polski
sieć klient-serwer
English
client-server network
sieć, w której komputer zwany serwerem wykonuje zadania istotne dla funkcjonowania całej sieci i dotyczące np. bezpieczeństwa, administracji oraz wymiany danych, podczas gdy komputery lub terminale zwane klientami wykonują zadania aplikacyjne, korzystając z usług serwera.

bottom of page