top of page
polski
English
polski
stereotyp
English
stereotype
w języku UML i w konsekwencji także w normach grupy ISO 19100 – nowy typ (patrz: typ) elementu modelu (patrz: model), który rozszerza znaczenie jakiegoś typu zdefiniowanego w metamodelu.

Stereotypy mogą być wyprowadzane tylko z już istniejących konkretnych typów lub klas metamodelu. Stereotyp, rozszerzając sens semantyczny, nie może zmieniać struktury typów lub klas, które modyfikuje.

W języku UML istnieje szereg stereotypów już zdefiniowanych (predefiniowanych) jako stałe jego elementy, a inne mogą być definiowane w trakcie opracowywania modelu w zależności od potrzeb. Stereotypy są jednym z trzech mechanizmów rozszerzania języka UML, a pozostałe to ograniczenia i wartości etykietowane.

bottom of page