top of page
polski
English
polski
stopień sześćdziesiątkowy
English
sexagesimal degree
w normach grupy ISO 19100 – zapis wartości kąta płaskiego podany w postaci trzech liczb w stopniach, minutach i sekundach.
Na przykład współrzędna 50.0795725 w stopniach może być w takim zapisie przedstawiona jako 50°04'46.461"N stopni sześćdziesiątkowych. Gdy kąt dotyczy długości lub szerokości geograficznej zapis ten może także zawierać literę określająca półkulę.

Porównaj: DMS sześćdziesiątkowy (patrz: DMS sześćdziesiątkowy)

bottom of page