top of page
polski
English
polski
struktura hierarchiczna
English
hierarchical structure
struktura danych, w której encje (patrz: encja) i atrybuty (patrz: atrybut) stanowią węzły; każdy węzeł powiązany jest co najwyżej z jednym węzłem nadrzędnym oraz występuje jeden tylko węzeł główny, który nie ma węzła nadrzędnego.

Struktura hierarchiczna przedstawiana jest w postaci odwróconego drzewa.

bottom of page