top of page
polski
English
polski
struktura sieciowa
English
network structure
struktura danych, w której encje (patrz: encja) i atrybuty (patrz: atrybut) stanowią węzły; w odróżnieniu od struktury hierarchicznej (patrz: struktura hierarchiczna) każdy z nich może być powiązany z więcej niż jednym węzłem nadrzędnym.

bottom of page