top of page
polski
English
polski
SWING
English
SWING
standard wymiany informacji geodezyjnych wprowadzony w Polsce przez Głównego Geodetę Kraju w roku 1995.

bottom of page