top of page
polski
English
polski
system ekspertowy
English
expert system
system komputerowy, który korzysta z bazy wiedzy (patrz: baza wiedzy) celem rozwiązywania problemów w pewnej dziedzinie.

bottom of page