top of page
polski
English
polski
system informacji geograficznej
English
geographical information system (gis)
system informacji przestrzennej (patrz: system informacji przestrzennej) dotyczący danych geograficznych (patrz: dane geograficzne).

Termin ten w liczbie mnogiej systemy informacji geograficznej stosowany jest również jako nazwa dziedziny zajmującej się geoinformacją oraz metodami i technikami GIS.

Z GIS wiąże się termin pokrewny nauka i technologia geoinformacyjna (patrz: nauka i technologia geoinformacyjna).

bottom of page