top of page
polski
English
polski
system laserowy trójwymiarowego skanowania
English
3d laser scanning system
naziemny, bliskiego zasięgu system teledetekcyjny aktywny (patrz: system teledetekcyjny aktywny) składający się:

1) ze skanera laserowego pozyskującego trójwymiarowe współrzędne punktów leżących na powierzchniach odbijających światło laserowe oraz

2) z oprogramowania umożliwiającego
a) cyfrowe modelowanie powierzchni (patrz: cyfrowe modelowanie powierzchni) i brył (patrz: cyfrowe modelowanie bryły) skanowanych obiektów topograficznych, architektonicznych, inżynierskich i innych, a także
b) rendering (patrz: rendering) zarejestrowanych danych o punktach, które tworzą chmurę punktów (patrz: chmura punktów).

bottom of page