top of page
polski
English
polski
system teledetekcyjny aktywny
English
active remote sensing system
zestaw urządzeń i oprogramowania generujący promieniowanie elektromagnetyczne oraz rejestrujący je po odbiciu od badanych obiektów.

bottom of page